PERANCANGAN PROSES PENGANGKATAN, PEMBALIKAN DAN PENGANGKUTAN SECTION DENGAN BERAT 30 TON PADA PEMBANGUNAN KAPAL CEPAT 105 METER

KOSONG

Indah Luthfiatulathifah (6112030037)


Abstrak

KOSONG


Abstract

KOSONG


Detil Peneliti

Dosen Pembimbing 1 :Aang Wahidin
Dosen Pembimbing 2 :

Program Studi : D3 - TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI KAPAL
Angkatan : 2012


Untuk mendapatkan versi full dari dokumen penelitian ini, Anda dapat melihat koleksi Buku Tugas Akhir di Perpustakaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada jam kerja. Atau Anda dapat menghubungi penulis secara personal.